מיסוך

curtaining; camouflaging; screening

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיסוך — חציצה, וילון, כיסוי; הסתרה, החבאה, העלמה, הגנה, הסוואה, ערפול, עימום, טשטו …   אוצר עברית

 • מסך — 1 v. הוסתר, הוסווה, הוגן באמצעות מיסוך, כוסה במסך עשן, גוננו עליו; הפריעו לשידור 2 v. להסתיר, להסוות, לכסות, לסוכך, לבצע מיסוך, לכסות במסך עשן, לגונן, להגן; להפריע לשידו 3 v. לשפוך, למזוג, לצקת, ליצוק, לנסוך, להעביר לכלי אחר; להחדיר, להכניס,… …   אוצר עברית

 • איפול — החשכה, האפלה, עלטה, ערפול, עשיית אופל, יצירת עלטה, כיבוי אור, עימום אור, מיסוך האו …   אוצר עברית

 • אפול — החשכה, האפלה, עלטה, ערפול, עשיית אופל, יצירת עלטה, כיבוי אור, עימום אור, מיסוך האו …   אוצר עברית

 • האפלה — החשכה, עשיית אופל, כיבוי אור, עימום אור, מיסוך האור, יצירת עלטה, ערפול, בלק אאו …   אוצר עברית

 • כיסוי — מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

 • כיסויי — מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

 • כסוי — 1 {{}}C 2 מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

 • כסויי — מכסה, פקק, כסות, ציפוי, עטיפה, כריכה; חיפוי, הסתרה, העלמה, הטמנה, הסוואה, מיסוך, הגנה; ביטוח, יתר …   אוצר עברית

 • מהול — 1 adj. מעורב, מעורבב, ממוזג, מסוך, מזוג במים; מדולל, דלי 2 מהילה, דילול, מזיגה, מיזוג, מיסוך, עירוב, ערבוב, ערבול, בחיש …   אוצר עברית

 • מהילה — עירוב, ערבוב, מיזוג, מזיגה, מיסוך, מזיגה במים; דילו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.